MOBILITA

EKOLÓGIA

ČISTOTA

ŠETRENIE

Sme mobilní a absolútne nezávislí na externých zdrojoch energie, alebo vody. Vaše vozidlo môžeme vyčistiť takmer kdekoľvek.

ČÍTAJ VIAC

Proces čistenia je 100% ekologický, bez použitia chemických prostriedkov. Dokonalú čistotu dosiahneme použitím pary.

ČÍTAJ VIAC

Čistíme profesionálnym parným čističom, ktorý pracuje s parou o teplote 120°C a pod 8-9 bar tlakom, čo je úplne bezpečné pre všetky povrchy automobilov. 

ČÍTAJ VIAC

Použitím mobilného profesio-nálneho parného čističa šetríme životné prostredie, Váš čas a v neposlednom rade aj Vašu peňaženku.

ČÍTAJ VIAC

Čistíme profesionálnym parným strojom CL 1700


Neváhajte využiť služby našej firmy TKOLLER - ekologické parné čiatenie áut.   Zavolajte a prídeme za Vami

CL1700 - ako jediný stroj môže byť použitý na: 

  • umývanie vozidiel,
  • čistenie peších zón, verejných priestranstiev,
  • odstraňovanie grafitov, žuvačiek,
  • čistenie pamätných tabúľ, náhrobkov,
  • čistenie klimatizačných jednotiek, vzduchotechniky,
  • odstraňovanie hrubých mastnôt – olejov z rôznych povrchov,
  • odstránenie mastných nečistôt v kuchyniach a v gastroprevádzkach.